Font Size

Cpanel
Druki, Formularze
Do góry

Sporządzenie aktu urodzenia dziecka

PODSTAWA PRAWNA

Art. 38 ustawy z dnia 29 września 1986r. prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. Nr 36 z 1986r., poz. 180, z późniejszymi zmianami).

 FORMA ZAŁATWIANIA SPRAW

Nadanie dziecku imienia (imion), sporządzenie aktu urodzenia i wydanie odpisów.
 

WYMAGANE DOKUMENTY

Zgłoszenia dziecka urodzonego w Skierniewicach lub na terenie gminy Godzianów należy dokonać w USC w ciągu 14 dni od dnia urodzenia przedkładając następujące dokumenty:

  • dowody osobiste rodziców dziecka (obcokrajowcy - paszport)
  • dla dziecka pochodzącego z małżeństwa ? odpis skrócony aktu małżeństwa
  • dla dziecka pozamałżeńskiego:
  • gdy matka jest sobą rozwiedzioną ? odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie lub ewentualnie prawomocny wyrok o rozwodzie
  • gdy matka jest wdową ? odpis skrócony aktu zgonu męża
  • gdy matka jest panną ? odpis skrócony aktu urodzenia

Akt urodzenia sporządza się na podstawie zgłoszenia urodzenia noworodka wystawionego przez lekarza lub zakład służby zdrowia.

Sporządzenie aktu urodzenia jest zwolnione od opłaty skarbowej. Trzy odpisy skrócone aktu urodzenia wydane bezpośrednio po sporządzeniu aktu również są zwolnione od opłaty.


MIEJSCE I FORMA ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW
Osobiście w USC
 

ODBIÓR DOKUMENTÓW

Odbiór odpisów aktu urodzenia ? osobiście w USC, a jeśli zgłoszenie urodzenia nastąpiło za pośrednictwem innego USC ? pocztą.
 

OSOBA UPOWAŻNIONA DO ODBIORU DOKUMENTÓW
Rodzice dziecka.
 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Akt urodzenia sporządzany jest niezwłocznie.
 

DODATKOWE INFORMACJE

Do zgłoszenia urodzenia dziecka zobowiązani są w kolejności:

Ojciec dziecka albo matka, jeżeli jej stan zdrowia na to pozwala albo inna osoba obecna przy porodzie, lekarz albo położna.
 

Nadawać imiona dziecku mogą wyłącznie jego rodzice. Jeżeli przy sporządzaniu aktu urodzenia rodzice nie dokonali wyboru imienia Kierownik USC wpisuje do aktu urodzenia jedno z imion zwykle w kraju używanych. Jeżeli dziecko urodziło się w czasie trwania małżeństwa, bądź przed upływem 300 dni od chwili jego ustania, domniemywa się, że pochodzi ono od męża matki dziecka.

 

Powered by Phoca Download
You are here Urząd Gminy Druki, Formularze Urząd Stanu Cywilnego Sporządzenie aktu urodzenia dziecka