Komunikat dotyczy producentów i firm transportowych przemieszczających bulwy ziemniaków na terytorium Rzeczy Pospolitej do innych państw Unii Europejskiej.
Komunikat