Logo: Gmina Godzianów
Gmina Godzianów

Oficjalna strona internetowa Gminy Godzianów. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Komunikat Wójta Gminy Godzianów w sprawie wałęsających się psów

Godzianów, 15.05.2024 r.

 

KOMUNIKAT WÓJTA GMINY GODZIANÓW

Szanowni Mieszkańcy Gminy Godzianów!

W związku z licznymi zgłoszeniami mieszkańców w sprawie wałęsających się psów, Wójt Gminy Godzianów przypomina, że zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt oraz regulaminem utrzymania czystości i porządku w gminie, osoby utrzymujące psy zobowiązane są do sprawowania opieki nad tymi zwierzętami w taki sposób, aby nie stanowiły zagrożenia oraz uciążliwości dla otoczenia.

Właścicielom przypominamy, iż posiadanie psa, oprócz zapewnienia mu odpowiednich warunków do życia, wiąże się również z obowiązkiem zabezpieczenia nieruchomości, na której przebywa pies, w celu uniemożliwienia mu samodzielnego wyjścia poza nieruchomość.

Obowiązek szczególnej ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia nakłada bowiem na właściciela art. 77 Kodeksu Wykroczeń, który brzmi:

§  1. Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1000 złotych albo karze nagany.

§  2. Kto dopuszcza się czynu określonego w § 1 przy trzymaniu zwierzęcia, które swoim zachowaniem stwarza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia człowieka, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny albo karze nagany.

W przypadku nie zastosowania się do obowiązków właściciela wynikających z posiadania psa, mogą być podjęte przewidziane prawem działania.

Przypominamy również o sposobach postępowania w przypadkach wałęsających się psów:

- w przypadku gdy właściciel wałęsającego psa jest znany, należy fakt ten zgłosić na Policję, nr tel. 998 lub 112, która ma prawo nałożyć mandat na nieodpowiedzialnego właściciela zwierzęcia. W przypadku notorycznego braku nadzoru nad psem może skierować wniosek do sądu o ukaranie właściciela psa

 

 

                                                                                  Wójt Gminy Godzianów

                                                                                   /-/ Andrzej Mozga

Autor:  godzianow.pl
13
MAJ
2024
55
razy
czytano

4/136

Galeria

Wyjątkowe miejsca na każdą porę roku

Czy wiesz, że...

Ciekawe informacje o naszej gminie

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Wyszukiwarka

Komunikat
Twoja przeglądarka internetowa lub system operacyjny, nie wspierają lektora.
Newsletter
Formularz kontaktowy
Logo: Gmina Godzianów
Gmina Godzianów