Radni Gminy Godzianów 2018-2023

wraz z Wójtem Gminy p. Andrzejem Mozgą

Skład Rady Gminy Godzianów:

Imię i nazwisko Funkcja
Halina Karalus

Przewodnicząca Rady Gminy

 

Zenon Krupa

Wiceprzewodniczący Rady Gminy
Członek Komisji Budżetu i Finansów

 

Józef Pąśko

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Członek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

 

Katarzyna Muruk

Wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej
Członek Komisji Budżetu i Finansów

 

Marek Białkowski

Członek Komisji Rewizyjnej
Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

 

Jarosław Karalus

Członek Komisji Rewizyjnej
Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu i Finansów

 

Jadwiga Świderek

Członek Komisji Rewizyjnej
Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów

 

Grażyna Mozga

Wiceprzewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Członek Komisji Rozwoju i Edukacji

 

Adam Bachura

Członek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

 

Danuta Maćkowska

Członek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Członek Komisji Rozwoju i Edukacji

 

Daniel Meszka

Członek Komisji Skarg. Wniosków i Petycji
Członek Komisji Rozwoju i Edukacji

 

Urszula Puto

Członek Komisji Rozwoju i Edukacji

 

Zbigniew Petrynowski

Wiceprzewodniczący Komisji Rozwoju i Edukacji

 

Renata Sukiennik

Przewodnicząca Komisji Rozwoju i Edukacji
Członek Komisji Budżetu i Finansów

 

Grzegorz Klepaczka

Członek Komisji Budżetu i Finansów