ciag feprreg rrp wl ueefs

LISTA DZIECI PRZYJĘTYCH DO GODZIANOWSKIEGO KLUBU MALUCHA NA ROK SZKOLNY 2023/2024    (rekrutacja uzupełniająca)
     
  Imię dziecka Nazwisko dziecka
1. Filip Osiński
2. Laura Bąbol

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gmina Godzianów ogłasza nabór UZUPEŁNIAJĄCY dzieci w wieku od 1 do 3 lat do „Godzianowskiego Klubu Malucha” na rok 2023/2024

 

®   Liczba wolnych miejsc w rekrutacji UZUPEŁNIAJĄCEJ – 7 miejsc

®   Czesne na rok 2023/2024 wynosić będzie 864,00 zł/miesiąc/dziecko,

plus koszty wyżywienia maksymalnie 18,00 zł/dzień/dziecko

®   Składanie wniosków o przyjęcie dziecka do „Godzianowskiego Klubu

Malucha” odbędzie się w dniach 22.05 – 29.05.2023 r. w Urzędzie

Gminy w Godzianowie, pokój nr 20 - sekretariat(ul. Klonowa 5,

96 – 126 Godzianów), więcej informacji pod numerami telefonu:

46 831-11-57, 785-875-566, 46 831-11-20

®   Ogłoszenie wyników rekrutacji podstawowej odbędzie się do 31.05.2023r.

®   Wnioski o przyjęcie dziecka do „Godzianowskiego Klubu Malucha” można pobierać osobiście w Urzędzie Gminy w Godzianowie (ul. Klonowa 5, 96 – 126 Godzianów) lub ze strony internetowej https://www.godzianow.pl/godzianowski-klub-maluchai www.pgodzianow.wikom.pl

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LISTA DZIECI PRZYJĘTYCH DO GODZIANOWSKIEGO KLUBU MALUCHA NA ROK SZKOLNY 2023/2024

Imię dziecka Nazwisko dziecka
1. Ignacy Jęcz
2. Maja Mozga
3. Miłosz Sobieszek
4. Julia Teysler
5. Łucja Białek
6. Tadeusz Liberacki
7. Zofia Waszczyk
     

LISTA DZIECI NIE PRZYJĘTYCH DO GODZIANOWSKIEGO KLUBU MALUCHA NA ROK SZKOLNY 2023/2024

  Imię dziecka Nazwisko dziecka
1. Marcelina Dziuda
2. Kaja Majcher
3. Julia Bąba

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gmina Godzianów ogłasza nabór dzieci w wieku od 1 do 3 lat do „Godzianowskiego Klubu Malucha” na rok 2023/2024

®   Liczba wolnych miejsc – 14

®   Czesne na rok 2023/2024 wynosić będzie 864,00 zł/miesiąc/dziecko, plus koszty wyżywienia maksymalnie 18,00 zł/dzień/dziecko

®   Składanie wniosków o przyjęcie dziecka do „Godzianowskiego Klubu Malucha” odbędzie się w dniach 15.05 – 19.05.2023 r.  w Urzędzie Gminy w Godzianowie, pokój nr 20 - sekretariat (ul. Klonowa 5, 96 – 126 Godzianów), więcej informacji pod numerami telefonu: 46 831-11-57, 785-875-566, 46 831-11-20

®   Ogłoszenie wyników rekrutacji podstawowej odbędzie się do 22-23.05.2023r.

®   Wnioski o przyjęcie dziecka do „Godzianowskiego Klubu Malucha” można pobierać osobiście w Urzędzie Gminy w Godzianowie (ul. Klonowa 5, 96 – 126 Godzianów) lub ze strony internetowej https://www.godzianow.pl/godzianowski-klub-maluchai www.pgodzianow.wikom.pl

®    Rekrutacja uzupełniająca, na wolne miejsca, zostanie przeprowadzona do 03.07.2023 r.

Regulamin rekrutacji

Ogłoszenie o naborze

Karta zgłoszeniowa

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZARZĄDZENIE NR 29/2023 WÓJTA GMINY GODZIANÓW
z dnia 13 kwietnia 2023 r.
w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminu składania dokumentów na rok szkolny 2023/2024 do "Godzianowskiego Klubu Malucha" prowadzonego przez Gminę Godzianów

Zarządzenie Wójta Gminy Godzianów nr 29/2023

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wyniki rekrutacji uzupełniającej do Godzianowskiego Klubu Malucha

LISTA DZIECI PRZYJĘTYCH DO GODZIANOWSKIEGO KLUBU MALUCHA NA ROK SZKOLNY 2022/2023                                (rekrutacja uzupełniająca)
  Imię dziecka Nazwisko dziecka
1. Oliwia Czapnik
     
     
LISTA DZIECI NIE PRZYJĘTYCH DO GODZIANOWSKIEGO KLUBU MALUCHA NA ROK SZKOLNY 2022/2023
  Imię dziecka Nazwisko dziecka
1. Julia Teysler

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wyniki rekrutacji do Godzianowskiego Klubu Malucha 

LISTA DZIECI PRZYJĘTYCH DO GODZIANOWSKIEGO KLUBU MALUCHA NA ROK SZKOLNY 2022/2023
  Imię dziecka Nazwisko dziecka
1. Iga Mozga
2. Karol Bartosik
3. Franciszek Dziąg
4. Franciszek Białkowski
5. Aleksander Czajka
6. Antoni Dziuda
7. Jan Lipiński
8. Adam Tuka
9. Franciszek Starzec
10. Łucja Białek
11. Tadeusz Liberadzki
12. Krystian Świderek
13. Ignacy Staniszewski

               Jednocześnie informujemy ze w dniach od 23 do 24 maja 2022 r. prowadzona będzie rekrutacja uzupełniająca na jedno wolne miejsce w Godzianowskim Klubie Malucha. Wnioski należy składać do sekretariatu w Urzędzie Gminy w Godzianowie.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie o naborze

Regulamin rekrutacji do Godzianowskiego Klubu Malucha

Karta zgłoszenia pdf

Karta zgłoszenia docx

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zgodnie z zarządzeniem nr 5/2021 Dyrektora Godzianowskiego Klubu Malucha z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w zamian za święto przypadające  w sobotę 25 grudnia 2021 r. – tj. w innym dniu niż niedziela ustala się dzień 24 grudnia 2021 r. dniem wolnym od pracy w Godzianowskim Klubie Malucha w zamian za święto przypadające w sobotę 25 grudnia 2021 r.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dzięki dofinansowania z RPO Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi zostały zakupione pomoce dydaktyczne, które  wykorzystywane są podczas codziennych zajęć. Rozwijają one aktywność twórczą i wyobraźnię najmłodszych dzieci oraz sprawność fizyczną. Dostarczają wiele radości i uśmiechu. Zachęcają do aktywnego spędzania czasu, pozwalają na nabywanie nowych umiejętności przez małe dzieci.

Poniżej kilka zdjęć z prowadzonych zajęć m.in. z wykorzystaniem multimedialnego sprzętu smartfloor.

1 1

Zajęcia w klubie w malucha

1 2

Zajęcia w klubie w malucha

1 3

Zajęcia w klubie w malucha

1 4

Zajęcia w klubie w malucha

1 5

Zajęcia w klubie w malucha

1 6

Zajęcia w klubie w malucha

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia w projekcie

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Godzianowski Klub Malucha już jutro rozpocznie swoją działalność.

Od jutra to miejsce będzie królestwem maluchów.

Do Klubu będą chodzić dzieci w wieku od 1 roku do 3 lat. Placówka ma działać od 7:00 do 17:00, a więc aż 10 godzin. Maluchami będą zajmować się trzy opiekunki. Na razie jest tu miejsce dla czternaścioro dzieci.

Otwarcie Klubu nie byłoby możliwe, gdyby nie dofinansowanie. Gmina dostała pieniądze z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Modernizacja części budynku przedszkola w którym mieści się Klub obejmowała: przeprowadzenie prac remontowych, zakup i montaż wyposażenia, zakup zabawek i pomocy do prowadzenia zajęć opiekuńczo - wychowawczych, oraz zatrudnienie wykwalifikowanej kadry.

Dzieciom życzymy wspaniałej zabawy w gronie rówieśników, a wychowawczyniom dużo cierpliwości i zdrowia.
1 1

Sala dydaktyczna w Godzianowskim Klubie Malucha

1 2

Sala dydaktyczna w Godzianowskim Klubie Malucha

1 3

Sala dydaktyczna w Godzianowskim Klubie Malucha

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMACJA

Informuję, iż w dniu 14.09.2021 r. Gmina Godzianów podpisała z Zarządem Województwa Łódzkiego umowę o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego W Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa łódzkiego na lata 2014 – 2020. Nr umowy: RPLD.10.01.00-10-A002/21-00.

Koszty realizacji projektu: „Godzianowski Klub Malucha”:

Całkowita wartość projektu: 509 399,83 zł:

  • Koszty kwalifikowane 463 553,84 zł, w tym:
    • 432 989,85 zł pochodzące ze środków europejskich
    • 30 563,99 zł pochodzące ze środków dotacji celowej
  • Wkład własny 45 845,99 zł (ze środków publicznych)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROCEDURA postępowania prewencyjnego pracowników oraz rodziców/opiekunów prawnych dzieci uczęszczających do Godzianowskiego Klubu Malucha w czasie zagrożenia epidemicznego

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Regulamin organizacyjny Godzianowskiego Klubu Malucha w Godzianowie

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr XXXIII/197/21 Rady Gminy Godzianów z dnia 20 lipca 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt i wyżywienie dziecka w Godzianowskim Klubie Malucha

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR XXXIII/196/21 RADY GMINY GODZIANÓW z dnia 20 lipca 2021 r. w sprawie utworzenia Godzianowskiego Klubu Malucha oraz ustalenia jego statutu

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nabór na stanowisko opiekuna dziecięcego w GKM (link http://godzianow.bipst.pl/m,707,godzianowski-klub-malucha.html )

Nabór na stanowisko sprzątaczki w GKM (link: http://godzianow.bipst.pl/m,707,godzianowski-klub-malucha.html)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZARZĄDZENIE NR 38/2021 WÓJTA GMINY GODZIANÓW z dnia 2 sierpnia 2021 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminu składania dokumentów na rok szkolny 2021/2022 do "Godzianowskiego Klubu Malucha" prowadzonego przez Gminę Godzianów

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMACJA

Informuję, iż w dniu 29.06.2021 r. Zarząd Województwa Łódzkiego podjął uchwałę nr 615/21 w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów w ramach konkursu Nr RPLD.10.01.00-IZ.00-10-001/21 dla Działania X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3, Osi Priorytetowej X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Na w/w liście na pierwszym miejscu jest wniosek Gminy Godzianów o dofinansowanie realizacji projektu pt. „Godzianowski Klub Malucha” złożony do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego. Przeszedł on pozytywnie ocenę formalno-merytoryczną i etap negocjacji.

Całkowita wartość projektu: 509 399,83 zł, kwota dofinansowania: 463 553,84 zł.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------