ciag feprreg rrp wl ueefs

Godzianowski Klub Malucha jest jednostką samorządową prowadzoną przez Gminę Godzianów z siedzibą:

ul. Klonowa 5,

96 – 126 Godzianów,

tel. 46 831 – 11 – 20

Pracownicy Godzianowskiego Klubu Malucha

Renata Świderska – dyrektor

Anna Zarębska – opiekun dziecięcy

Kamila Klepaczka – opiekun dziecięcy

Marlena Belina – opiekun dziecięcy

Urszula Majka – sprzątaczka

tel. kontaktowy: 46 831-11-57  

                               785-875-566