ciag feprreg rrp wl ueefs

 

W roku szkolnym 2021/22 opłaty za korzystanie z usług Godzianowskiego Klubu Malucha wynoszą:

- czesne w wysokości 100,00 zł na miesiąc;

- wyżywienie w wysokości 10,00 zł dziennie za posiłki składające się ze śniadania, dwudaniowego obiadu i podwieczorku.

Wysokość opłat za pobyt dziecka w Godzianowskim Klubie Malucha w roku szkolnym 2021/22 wynika z uzyskanego przez Gminę Godzianów dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Opłaty te ulegną zmianie od września 2022 r.

Przerwa w funkcjonowaniu Godzianowskiego Klubu Malucha jest zaplanowana na miesiąc lipiec 2022 r.