GODZIANÓW – Początek dziejów Godzianowa wiąże się z ogromnym wysiłkiem osiedlającej się tu ludności, polegającym na karczowaniu lasów i obsiewaniu zdobytych w ten sposób pól zbożami. wyrwanym puszczy gruntom nadawano różne nazwy , Gąszcz, Brzóza, Koci Lasek, i Lipie. Wieś stopniowo budowała swoją pozycję wśród okolicznych skupisk osadniczych. W roku 1440 wieś awansowana została przez arcybiskupa gnieźnieńskiego do rangi sołectwa. Po roku 1564 część wsi spaliła się. W 1822 roku Godzianów liczył 361 mieszkańców. Obecnie Godzianów liczy 921 mieszkańców.