PŁYĆWIA – W dawnych dokumentach wieś jest zapisana pod nazwą Plyczwyja-Liczwyja. Założona została w roku 1357 na obszarze należącym do kasztelani łowickiej. Od momentu zbudowania kolei warszawsko-wiedeńskiej wieś posiada stację kolejową. Dzisiejszą Płyćwię zamieszkuje 410 osób w 112 budynkach mieszkalnych