ZAPADY – Z opracowań Jana Warężarka badacza historii ziemi łowickiej wynika, że jak wiele okolicznych wiosek Zapady powstały przed rokiem 1300. Jak glosi legenda nazwa Zapady pochodzi od zapadnięcia się na skutek jakiegoś kataklizmu istniejącego we wsi murowanego kościółka. Inne podanie głosi, że nazwa Zapady wywodzi się od położenia wsi w zapadlinie. Dziś wieś liczy 314 mieszkańców.