Logo: Gmina Godzianów
Gmina Godzianów

Oficjalna strona internetowa Gminy Godzianów. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Pismo Powiatowego Lekarza Weterynarii w Skierniewicach w sprawie informacji dotyczącej konieczności oraz zasad znakowania alpak.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Skierniewicach przekazuje poniżej informację otrzymaną od Głównego Lekarza Weterynarii dotyczącą konieczności oraz zasad znakowania alpak.

Zgodnie z przepisami art. 16 ustawy z dnia 4 listopada 2022 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz.U. z 2023 r., poz. 1815) "Prezes Agencji jest właściwy do zatwierdzania środków identyfikacji, kolczyków zawierających indywidualne numery identyfikacyjne loch oraz kart elektronicznych. Za zatwierdzone uznaje się jedynie te środki identyfikacji, kolczyki zawierające indywidualne numery identyfikacyjne loch i karty elektroniczne, które są zgodne ze specyfikacją techniczną określoną odpowiednio w przepisach wydanych na podstawie art. 20 lub art. 24 ust. 8, lub w załączniku II do rozporządzenia 2021/5201, lub w załącznikach I lub III do rozporządzenia 2021/9632, oraz które zostały dostarczone przez dostawcę wpisanego na listę dostawców prowadzonej przez Prezesa Agencji, zwanej dalej "listą dostawców", a podmiot obowiązany do oznakowania zwierzęcia środkiem identyfikacji nabywa środki identyfikacji, kolczyki zawierające indywidualne numery identyfikacyjne loch oraz karty elektroniczne bezpośrednio od dostawcy znajdującej się na liście dostawców". Lista jest dostępna pod adresem:

https://www.gov.pl/web/arimr/irz-lista-dostawcow

Ponadto, zgodnie z przepisem art. 9 ust. 1 ww ustawy, na wniosek posiadacza wielbłądowatego, kierownik biura powiatowego Agencji przydziela pulę numerów identyfikacyjncych, którymi będą znakowane zwierzęta.

W świetle obowiązujących przepisów dozwolone jest oznakowanie wielbłądowatych, w tym alpak, wszczepianym transponderem lub dwoma zwykłymi kolczykami od dostawcy wpisanego na listę dostawców prowadzoną przez Prezesa ARiMR.

Oznakowanie alpak transponderami bądź kolczykami uzyskanymi od innych podmiotów niże te, które są wpisane na listę ARiMR uznaje się jako nieporawidłowe.

Autor:  godzianow.pl
09
STY
2024
56
razy
czytano

13/120

Galeria

Wyjątkowe miejsca na każdą porę roku

Czy wiesz, że...

Ciekawe informacje o naszej gminie

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Wyszukiwarka

Komunikat
Twoja przeglądarka internetowa lub system operacyjny, nie wspierają lektora.
Newsletter
Formularz kontaktowy
Logo: Gmina Godzianów
Gmina Godzianów