Logo: Gmina Godzianów
Gmina Godzianów

Oficjalna strona internetowa Gminy Godzianów. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

LIII SESJA RADY GMINY GODZIANÓW

LIII SESJA RADY GMINY GODZIANÓW,

 odbędzie się 27 czerwca 2023 roku, tj wtorek o godz. 14:00
w sali USC w Godzianowie

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Protokół z LII Sesji Rady Gminy Godzianów z dnia 30 maja 2023 r.
 4. Debata nad raportem o stanie Gminy Godzianów za rok 2022.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi.
 6. Przedstawienie sprawozdania Wójta Gminy Godzianów z wykonania budżetu za 2022 rok.
 7. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej na temat sprawozdania
  z wykonania budżetu za 2022r.
 8. Przedstawienie opinii RIO - UCHWAŁA Nr III/79/2023Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodziz dnia 28kwietnia 2023 roku
  w sprawie opinii dotyczącej sprawozdania Wójta Gminy Godzianów
  z wykonania budżetu za 2022 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2022 rok.
 10. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium.
 11. Przedstawienie opinii RIO – UCHWAŁA Nr III/118/2023Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 1 czerwca 2023 r w sprawie opinii dotyczącej wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Godzianów w sprawie absolutorium za 2022 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu do spraw opiniowania kandydatów na ławników.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za korzystanie
  z Godzianowskiego Klubu Malucha oraz maksymalnej opłaty za wyżywienie dziecka w klubie.
 16. Wnioski i interpelacje radnych.
 17. Sprawy różne.
 18. Zakończenie obrad.

Przewodnicząca Rady Gminy

Autor:  godzianow.pl
22
CZE
2023
368
razy
czytano

88/136

Galeria

Wyjątkowe miejsca na każdą porę roku

Czy wiesz, że...

Ciekawe informacje o naszej gminie

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Wyszukiwarka

Komunikat
Twoja przeglądarka internetowa lub system operacyjny, nie wspierają lektora.
Newsletter
Formularz kontaktowy
Logo: Gmina Godzianów
Gmina Godzianów