Logo: Gmina Godzianów
Gmina Godzianów

Oficjalna strona internetowa Gminy Godzianów. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Nabór deklaracji- montaż instalacji OZE

Godzianów, 18.08.2023 r.

SZANOWNI MIESZKAŃCY GMINY GODZIANÓW

 

Wójt Gminy Godzianów

zaprasza mieszkańców do wzięcia udziału w planowanym do realizacji

projekcie pn.: Montaż instalacji OZE na terenie Gminy Godzianów

 

Na realizację projektu Gmina Godzianów będzie się ubiegać o fundusze zewnętrzne, w ramach działania FELD.02.05 Odnawialne źródła energii, programu regionalnego Funduszy Europejskich dla Łódzkiego na lata 2021–2027 realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.

W ramach naboru przewiduje się wsparcie montażu instalacji z zakresu odnawialnych źródeł energii:

·         - panele fotowoltaiczne z magazynem energii,

·         - pompy ciepła,

·        - piece na pellet.

Mieszkańców Gminy zapraszamy do składania zgłoszeń chęci uczestnictwa w projekcie w sekretariacie Urzędu Gminy w Godzianowie.

Gmina zastrzega, że projekt będzie realizowany tylko i wyłącznie w przypadku podpisania z Urzędem Marszałkowskim umowy o dofinansowanie na realizację projektu ze środków RPO WŁ na lata 2021- 2027 oraz otrzymania przez Gminę dofinansowania na jego realizację.

Wysokość dofinansowania wyniesie do 85% kosztów brutto instalacji, min. 15% kosztów inwestycji brutto ponosi Beneficjent – mieszkaniec. W przypadku gdy VAT nie będzie kosztem kwalifikowanym, Mieszkaniec – Beneficjent będzie zobowiązany ponieść jego koszt + min. 15% kosztów inwestycji netto. Okres realizacji projektu, w tym montażu instalacji planowany jest w latach 2024-2025. Przy czym okres realizacji może ulec zmianie i uzależniony jest od procedury oceny projektów i podpisywania umów o dofinansowanie na ich realizację przez Instytucję Zarządzającą.

UWAGA!

Osoby, które podpisywały umowy o dofinansowanie w 2021 r., są zobowiązane do złożenia deklaracji OZE ponownie.

Osoby, które maja zamontowane przez Gminę panele fotowoltaiczne lub kolektory słoneczne, również mogą brać udział w tym projekcie.

WAŻNE:

  •  instalacje zamontowane w ramach projektu nie mogą być wykorzystywane do prowadzenia działalności rolniczej, działalności gospodarczej oraz agroturystyki,
  • w przypadku wystąpienia działalności należy zobowiązać się do odrębnego opomiarowania części budynku przeznaczonego na prowadzenie działalności gospodarczej, rolniczej, agroturystycznej,
  • warunkiem uczestnictwa w projekcie jest brak zaległości w zobowiązaniach wobec Gminy Godzianów (podatek od nieruchomości, podatek rolny i leśny, podatek od środków transportu oraz tytułu opłaty za wodę i z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi). W przypadku wystąpienia wymienionych powyżej zobowiązań, aby wziąć udział w projekcie, muszą być one uregulowane do dnia złożenia deklaracji udziału w projekcie, w przeciwnym razie zgłoszenie takich osób zostanie wykluczone z udziału w projekcie,
  • instalacje fotowoltaiczne nie mogą być zamontowane na dachach pokrytych eternitem.

Deklaracje należy składać w dniach 21 - 28.08.2023 r.

w Sekretariacie Urzędu Gminy w Godzianowie,

ul. Klonowa 5, 96-126 Godzianów

w godzinach pracy urzędu.

 

Najpóźniej do dnia złożenia deklaracji OZE, należy uiścić opłatę na niżej podane konto:

57 9288 1040 1560 0606 2000 0170

w tytule wpisując imię nazwisko i adres lokalizacji instalacji.

 

Jest to opłata za przeprowadzenie audyt, wizji lokalnej i wykonanie dokumentacji technicznej – dokumenty niezbędne do złożenia wniosku o dofinansowanie. Jednocześnie informujemy, że powyższa opłata jest bezzwrotna niezależnie od tego czy Gmina otrzyma dofinansowanie projektu czy nie.

 

Wysokość opłaty:

  1. Osoby, które podpisały umowy z Gminą dot. udziału we wniosku składanym w 2021 r. i miały wykonywany już audyt – opłata w wysokości 60 zł,
  2. Osoby, które nie podpisywały umowy z Gminą wcześniej i nie miały wykonywanego audytu – opłata w wysokości 246 zł.

Jeśli wynik przeprowadzonego audytu (analizy technicznej) będzie pozytywny, podpisywane będą umowy wewnątrzprojektowe.

 

O ZAKWALIFIKOWANIU DEKLARACJI DECYDUJE KOLEJNOSĆ ZGŁOSZEŃ!!

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!!

 

Osoby, które nie zakwalifikują się do projektu, zostaną zapisane na listę rezerwową i wezmą udział w projekcie w przypadku rezygnacji osób z listy głównej lub ich wykluczeniu z udziału w projekcie (np. ze względu na brak wpłaty całości wkładu własnego, braku możliwości montażu instalacji ze względów technicznych lub innego powodu rezygnacji lub wykluczenia z uczestnictwa w projekcie).

 

Nabór trwa od 21.08.2023 r. do 28.08.2023 r.

Pod uwagę będą brane deklaracje OZE prawidłowo wypełnione i podpisane.

Deklaracje OZE złożone po terminie i źle/nie wypełnione nie będą uwzględniane w naborze.

 

Deklaracje OZE są dostępne do pobrania na stronie www.godzianow.pl, facebooku oraz na korytarzu w budynku Urzędu Gminy w Godzianowie.

Autor:  godzianow.pl
18
SIE
2023
665
razy
czytano

94/150

Galeria

Wyjątkowe miejsca na każdą porę roku

Czy wiesz, że...

Ciekawe informacje o naszej gminie

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Wyszukiwarka

Komunikat
Twoja przeglądarka internetowa lub system operacyjny, nie wspierają lektora.
Newsletter
Formularz kontaktowy
Logo: Gmina Godzianów
Gmina Godzianów