Logo: Gmina Godzianów
Gmina Godzianów

Oficjalna strona internetowa Gminy Godzianów. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały dot. „Rocznego Programu Współpracy Gminy Godzianów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalności pożytku publicznego na 2024 rok”

Wójt Gminy Godzianów działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.) oraz Uchwały Nr V/25/11 Rady Gminy Godzianów z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie szczegółowego konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego ogłasza konsultacje projektu uchwały w sprawie: Rocznego programu Współpracy Gminy Godzianów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok.

1.       W konsultacjach mogą brać udział wszystkie organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie prowadzące działalność na terenie Gminy Godzianów.

2.       Termin konsultacji: od 3 listopada do 10 listopada 2023 r.

3.       Konsultacje opracowanego projektu programu współpracy zostaną przeprowadzone poprzez pisemne zgłaszanie opinii na „Formularzu zgłaszania opinii”, w jednej z podanych form:

1)      osobiście, w sekretariacie Urzędu Gminy w Godzianowie,

2)      za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Urząd Gminy w Godzianowie ul. Klonowa 5, 96-126 Godzianów,

3)      za pośrednictwem poczty elektronicznej – gmina@godzianow.pl,

4)      na elektroniczną skrzynkę podawczą e-puap: /000535474/skrytka,

5)      za pośrednictwem faksu nr 46 8311558.

4.       Wyniki konsultacji będą zamieszczone na stronie BIP Gminy Godzianów – www.godzianow.bipst.pl,  na stronie internetowej www.godzianow.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu.

Projekt uchwały w sprawie Rocznego programu Współpracy Gminy Godzianów
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok wraz z formularzem zgłoszenia opinii stanowi załącznik niniejszego  ogłoszenia.

Więcej informacji w załącznikach.

Autor:  godzianow.pl
03
LIS
2023
169
razy
czytano

48/136

Galeria

Wyjątkowe miejsca na każdą porę roku

Czy wiesz, że...

Ciekawe informacje o naszej gminie

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Wyszukiwarka

Komunikat
Twoja przeglądarka internetowa lub system operacyjny, nie wspierają lektora.
Newsletter
Formularz kontaktowy
Logo: Gmina Godzianów
Gmina Godzianów